Bijbelcommentaren en boeken

De volgende Bijbelcommentaren en boeken zijn beschikbaar en kosteloos over te nemen.
Bij interesse, neem contact op.

Lijst bijgewerkt op 23-1-2020

Titel Schrijver Bijbelboek/Onderwerp
Aantekeningen op Deuteronomium Mackintosh C.H. Deuteronomium
Aantekeningen op Exodus Mackintosh C.H. Exodus
Aantekeningen op Genesis Mackintosh C.H. Genesis
Aantekeningen op Leviticus Mackintosh C.H. Leviticus
Aantekeningen op Numeri Mackintosh C.H. Numeri
Abba Vader Bouter H. God als Vader
Afscheidsboodschap van een apostel Medema H.P. 2 Timotheus
Amos Actueel Koning Ger de Amos
Arbeid & Strijd Dennet E. Nehemia
Bekering en doop Koning Ger de Zie titel
Beschouwing o/d brieven van Paulus, 1 Kor. Voorhoeve J.N. 1 Korinthiërs
Beschouwing over de brief aan de Romeinen Voorhoeve H.C. Romeinen
Beschouwing over De Openbaring Voorhoeve H.C. Jzn. Openbaring
Beschouwing over het avondmaal Voorhoeve Jzn. H.C. Avondmaal
Bethel, huis van Jakobs God Bouter H. Jakob naar Bethel
Bijbel, Het Boek (compact, flexibele kaft) Bijbel
Bijbel, statenvertaling Bijbel
Bouwen en bewaren Rossier H. Ezra,Nehemia,Esther
Brieven aan jonge mensen Heijkoop H.L. Divers
Brieven van een grootvader aan de ouders Willis G.C. Opvoeding, gezin
Christus en de Gemeente Rossier H. 1 Korinthiërs
Christus en de Schriften Sapphir A. Christus en de Schriften
Christus ons leven Kramer G.H. Kolossers
Christus onze hoop Voorhoeve J.N. Kolossers
Daar ben Ik in het midden van hen Briem C. Vergadering
De 1e brief aan de Korinthiërs Koning M.G. de 1 Korinthiërs
De aartsvaders Bellet J.G. Aartsvaders
De brief aan Filémon Heijkoop H.L. Filémon
De brief van Jakobus Arentsen M.J. Jakobus
De brief van Judas Heijkoop H.L. Judas
De christen na het sterven Hough R.E. Zie titel
De drie Maria’s Dennet E. De drie Maria’s
De eerste brief van Petrus Heijkoop H.L. 1 Petrus
De eerste christenen Medema H. Handelingen
De falende Gemeente Darby J.N. 7 brieven Openbaring
De feesten des Heren in Israël Been R. Israëls feesten
De geestelijke betekenis van de Tabernakel Joh. de Heer Tabernakel
De Gemeente Fijnvandraat J.G. De Gemeente
De Heer der Heerlijkheid Voorhoeve Jzn. H.C. Johannes evangelie
De Heilige Geest Heijkoop H.L. De Heilige Geest
De Heilige Geest als persoon op aarde Medema H. Heilige Geest
De Heilige Israëls Guignard A. Jesaja
De hemel is dichtbij Medema H.P. Christelijk geloof
De hoop van de gemeente van Christus Darby J.N. de Gemeente
De kronen van de christen Bouter H. Kronen/beloningen vlgs NT
De profetie van Maleachi Rossier H. Maleachi
De profetie van Zacharia Rossier H. Zacharia
De reis van de ark van het verbond Bouter H. Ark van het verbond
De rol des boeks I Rossier H. 1 Kronieken
De rol des boeks II Rossier H. 2 Kronieken
De sluier op het gelaat van Mozes Darby J.N. 2 Kor. 3:7-16
De strijd des geloofs Voorhoeve H.C. Jozua
De toekomst Heijkoop H.L. Profetie
De toekomst des Heeren Voorhoeve H.C. Jzn. Profetie
De trouwe dienaar Tiesema J. Markus evangelie
De val het koningschap I Rossier H. 1 Koningen
De val het koningschap II Rossier H. 2 Koningen
De verschijning van Zijn komst Kramer G.H. 2 Thessalonicenzen
De zeven kruiswoorden Regard P.F. Zie titel
De Zoon van Zijn liefde Hocking W.J. De Here Jezus
Doop en avondmaal Voorhoeve Jzn. H.C. Doop en avondmaal
Door Gods hand bewaard Vellekoop J.A. Het boek Esther
Door het geloof rechtvaardig Medema H.P. Romeinen
Door het vuur Brockhaus R. Daniel
Een Hebreër o/d brief a/d Hebreën 2 Sapphir A. Hebreeën
Een in de naam van Jezus Fijnvandraat e.a. Vergadering
Een overdenking over Jozua Blaauw J. de Jozua
Engelen…ze zijn er weer Koning Ger de Engelen
Er is niemand zoals Hij Bellet J.G. De Here Jezus
Gedachten over de doop Voorhoeve Jzn. H.C. De doop
Geest en Woord Prod’hom S. Handelingen
Gegrepen door Christus Kramer G.H. Filippiërs
Geheel voor Hem Chambers Oswald Dagboek
Gemeenschap en Gemeenschapspsalmen Rossier H. De Psalmen
Gods bemoeiingen met Israël en de volken Rossier H. Hosea – Maleachi
Gods bemoeiingen met Israël en de volken I Rossier H. Hosea en Joel
Gods bemoeiingen met Israël en de volken II Rossier H. Amos – Nahum
Gods bemoeiingen met Israël en de volken III Rossier H. Habakuk – Maleachi
Gods hand in het lijden Kelly W. Job
Hemelburgers op aarde Medema H.P. Levenspraktijk christenen
Het boek Ruth Heijkoop H.L. Ruth
Het geloof behouden Voorhoeve J.N. 2 Timotheus
Het heil des Heeren Voorhoeve J.N. Jona
Het Hooglied van Salomo Ouweneel W.J. Hooglied
Het Israëlprobleem (Wat zegt de Schrift?) Fijnvandraat J.G. Israël
Het Licht tegemoet Rivière H. la Gedichten
Het lied der Liefde Miller A. Hooglied
Het lijden van Christus Darby J.N. Christus lijden
Het Offer Heijkoop H.L. De offers
Hier zal ik wonen, toekomstige tempel Jongenburger P. Tempel Ezechiel
In de vrijheid gesteld Brockhaus R. Galaten
Inleiding tot de Bijbel Darby J.N. de Bijbel
Inleiding tot de studie van de profetie Tapernoux M. Profetie
Jehova’s Getuige, mag ik ook wat zeggen? Fijnvandraat J.G. Zie titel
Jozef en zijn geschiedenis Jager A. de Jozef
Koningen bij de gratie Gods Mackintosh C.H. David en Josia
Leven door geloof Medema H.P. Habakuk
Lezingen over de boeken Ezra en Nehemia Kelly W. Ezra en Nehemia
Meer dan overwinnaars Brockhaus R. Romeinen
Nehemia Blaauw J. de Nehemia
Ons gedrag in Gods huis Medema H. 1 Timotheus
Opwekkingen Rossier H. Richteren
Overdenkingen Hooglied van Salomo Miller A. Hooglied
Praktijk van het geloofsleven Kelly W. Johannes brieven
Rust zoeken Voorhoeve J.N. Ruth
Synopsis van de Bijbel I Darby J.N. Genesis t/m Deuter.
Synopsis van de Bijbel II Darby J.N. Jozua t/m Esther
Synopsis van de Bijbel III Darby J.N. Job t/m Hooglied
Synopsis van de Bijbel IV Darby J.N. Jesaja t/m Maleachi
Synopsis van de Bijbel V Darby J.N. Mattheus t/m Lukas
Synopsis van de Bijbel VII Darby J.N. 1 Kor. t/m 2 Thess.
Synopsis van de Bijbel VIII Darby J.N. 1 Tim. t/m Openbaring
Terug naar Gods Woord Moll H. Bijbeluitleg
Terugkeer Dennet E. Ezra
Toewijding aan Christus Willis G.C. Filippenzen
Tussen dood & leven Busch Wilhelm Zie titel
Uit het duisternis tot het licht Briem C. Het heil
Van de schaapskooi tot de troon I Rossier H. 1 Samuël
Van de schaapskooi tot de troon II Rossier H. 2 Samuël
Van Egypte naar Kanaän Ritchie J. Uittocht Israëlieten
Veilig in de vrijstad Bouter H. Vrijsteden
Verzoening Heijkoop H.L. Grote verzoendag
Vrij! Koning M.G. de Galatenbrief
Wat zegt Gods Woord over…? 1 Moll H. Bijbelse onderwerpen
Wat zegt Gods Woord over…? 2 Moll H. Bijbelse onderwerpen
Wat zegt Gods Woord over…? 3 Moll H. Bijbelse onderwerpen
Werkend verwachten Medema H. Thessalonicenzen
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd Gaebelein A.C. Johannes evangelie
Zegen en strijd Benham Matta Efeziërs
Zie Ik kom spoedig (Wat zegt de schrift?) Hadley E.C. Toekomst
Zie omhoog Otgaar N.C. Gedichten
Zie uw Koning komt Gaebelein A.C. Mattheus evangelie
Zie uw Koning komt 1 Gaebelein A.C. Deel 1 Matth.1-13
Zie uw Koning komt 2 Gaebelein A.C. Deel 2 Matth.14-28
Zij die God liefhebben Bouter H. Bijbelstudie

Bovenstaande lijst is gesorteerd op Titel.
Bekijk hier de lijst gesorteerd op Schrijver.
Bekijk hier de lijst gesorteerd op Bijbelboek/Onderwerp.