Diverse Bijbelcommentaren harde kaft

Fotografische herdrukken van oude boeken, opnieuw uitgegeven door Uit het Woord der Waarheid, prachtige overdenkingen.

  • Overdenkingen over Jozua en Richteren – H.C. Voorhoeve / H. Rossier*
  • Gods bemoeiingen met Israël en de volken (Hosea – Maleachi) – H. Rossier
  • Overdenkingen over het Hooglied – A. Miller
  • Verzoening – Lezingen over de Grote Verzoendag (Lev. 16) – W. Kelly
  • Overdenkingen over de profetieën van Daniël en Hosea – R. Brockhaus / J. Tiesema**

*eerder verschenen als De Strijd van het geloof (Jozua) en Opwekkingen (Richteren)
**eerder verschenen als Door het vuur (Daniel) en De profetie van Hosea 

Gratis te verkrijgen.

Uitgelicht: Werkend verwachten, H. Medema

De christenen van het allereerste begin zijn vaak een inspirerend voorbeeld voor ons. Dat is zeker het geval bij de gelovigen die te Thessalonika (het huidige Saloniki) woonden. Ze waren radikaal bekeerd van de afgoden tot de levende God en bij hen leefde een vurige verwachting van de wederkomst van Jezus Christus uit de hemelen. Maar anderzijds werd die verwachting geen dromerig ideaal: nee, ze bleven met beide benen op de grond staan. Hun leven van elke dag bestond uit het dienen van de levende God.

Dit boek geeft een uiteenzetting van de eerste brief die de apostel Paulus aan deze gelovigen schreef. Het is alleszins de moeite waard daarvan een studie te maken.

Schrijver: H. Medema
Aantal pagina’s: 236
Uitgeverij: H. Medema

 

Zie Beschikbaar voor meer boeken van H. Medema.

Uitgelicht: Gekomen om te dienen, William Kelly

Een verklaring van het evangelie naar Markus. Wie méér dan alleen maar oppervlakkig kennis wil nemen van het evangelie van Markus, heeft in dit boek een betrouwbare gids. Het is geschreven door de bekende Engelsman William Kelly (1820-1906) die talrijke boeken en geschriften over Gods Woord het licht heeft doen zien.

Schrijver: William Kelly
Aantal pagina’s: 250
Uitgeverij: H. Medema

Uitgelicht: Toewijding aan Christus, C.G. Willis

De schrijver van deze beschouwing over de Filippenzenbrief, br. G.C. Willis, heeft jaren lang als zendeling in China gewerkt. De titel van het in de Engelse taal verschenen boek is ,,Sacrifices of Joy”, dat wil zeggen ,,Offers van vreugde” en is ontleend aan een uitdrukking in Psalm 27:6. Een mooi studiewerk voor hen die dieper willen graven in de schatten van het Woord van God.

Het hoofdthema van de Filippenzenbrief is oprecht christendom, de praktische levenswandel van de normale gelovige hier op aarde.

Enkele exemplaren beschikbaar.

Schrijver: G.C. Willis
Aantal pagina’s: 279
Uitgeverij: Medema

 

Uitgelicht: Christus in het boek Jesaja, R. Been sr.

Een uitgebreide beschouwing over de profetie van Jesaja. Dit boek volgt de profetie van Jesaja op de voet door een behandeling van vers voor vers of kleine groepen van verzen. De titel ‘Christus in het boek Jesaja’ is niet voor niets gekozen: de hele profetie van Jesaja spreekt van de Heer Jezus Christus.

Enkele exemplaren beschikbaar.

Schrijver: R. Been sr.
Aantal pagina’s: 573
Uitgeverij: Uit het Woord der Waarheid