Diverse boekenreeksen (gratis af te halen)

De volgende boekenreeksen worden aangeboden:

  • Uit het Woord der Waarheid (diverse oude ingebonden jaargangen)
  • Collected Writings – J.N. Darby
  • Synopsis (Eng.) – J.N. Darby

Gratis af te halen in Zwolle. Voor meer informatie stuur een berichtje.

Foto is van een andere reeks boeken

 

Jaargangen Bode des Heils, Uit het Woord der Waarheid, Morgenster

BOEKEN ZIJN NIET MEER BESCHIKBAAR

Een broeder heeft laten weten een doos met divers jaargangen Bode des Heils, Uit het Woord der Waarheid en Morgenster ter beschikking te stellen.

Vanaf 1950 ongeveer.

De doos kan worden afgehaald in Vrouwenpolder (Zeeland) en is beschikbaar tot uiterlijk februari/maart 2020.

Stuurt u mij een mail bij interesse.

Uitgelicht: diverse boeken van Hugo Bouter

Diverse boeken beschikbaar van Hugo Bouter.

 

 

 

 

 

 

 

Titel Schrijver Bijbelboek/Onderwerp
Abba Vader Bouter H. God als Vader
Aspecten van het werk van Christus Bouter H. Offeranden
Bethel, huis van Jakobs God Bouter H. Jakob naar Bethel
De kronen van de christen Bouter H. Kronen/beloningen vlgs NT
De reis van de ark van het verbond Bouter H. Ark van het verbond
In het begin Bouter H. Genesis 1-11
Veilig in de vrijstad Bouter H. Vrijsteden
Zij die God liefhebben Bouter H. Bijbelstudie

Uitgelicht: Werkend verwachten, H. Medema

De christenen van het allereerste begin zijn vaak een inspirerend voorbeeld voor ons. Dat is zeker het geval bij de gelovigen die te Thessalonika (het huidige Saloniki) woonden. Ze waren radikaal bekeerd van de afgoden tot de levende God en bij hen leefde een vurige verwachting van de wederkomst van Jezus Christus uit de hemelen. Maar anderzijds werd die verwachting geen dromerig ideaal: nee, ze bleven met beide benen op de grond staan. Hun leven van elke dag bestond uit het dienen van de levende God.

Dit boek geeft een uiteenzetting van de eerste brief die de apostel Paulus aan deze gelovigen schreef. Het is alleszins de moeite waard daarvan een studie te maken.

Schrijver: H. Medema
Aantal pagina’s: 236
Uitgeverij: H. Medema

 

Zie Beschikbaar voor meer boeken van H. Medema.

Uitgelicht: Gekomen om te dienen, William Kelly

Een verklaring van het evangelie naar Markus. Wie méér dan alleen maar oppervlakkig kennis wil nemen van het evangelie van Markus, heeft in dit boek een betrouwbare gids. Het is geschreven door de bekende Engelsman William Kelly (1820-1906) die talrijke boeken en geschriften over Gods Woord het licht heeft doen zien.

Schrijver: William Kelly
Aantal pagina’s: 250
Uitgeverij: H. Medema

Uitgelicht: Overdenking over Jozua, J. de Blaauw

Het ontstaan van deze overdenking over Jozua is het resultaat van een serie notities die de schrijver in de loop van de jaren tijdens Bijbelbesprekingen, kleine conferenties, zondagmiddagdiensten en gesprekken, met Gods hulp en leiding zelf gemaakt heeft en uitgewerkt zijn.

Schrijver: J. de Blaauw
Aantal pagina’s: 207
Uitgever: Stichting In Grazige Weiden

Uitgelicht: Richteren Actueel, M.G. de Koning

Richteren beschrijft wat Israël is overkomen toen ze waren aangekomen in het land dat God hun had beloofd te zullen geven. Het kenmerk van het boek Richteren is dat ‘ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen’. Dat is ook kenmerkend voor de tijd waarin wij leven. Wie de lessen van het boek Richteren ter harte neemt, zal erdoor veranderd worden. De uitstraling van die verandering zal weer anderen bereiken.

Schrijver: M.G. de Koning
Aantal pagina’s: 336
Uitgeverij: Initiaal – Den Haag

Zie Beschikbaar voor meer boeken van M.G. de Koning.

 

Uitgelicht: Christus in het boek Jesaja, R. Been sr.

Een uitgebreide beschouwing over de profetie van Jesaja. Dit boek volgt de profetie van Jesaja op de voet door een behandeling van vers voor vers of kleine groepen van verzen. De titel ‘Christus in het boek Jesaja’ is niet voor niets gekozen: de hele profetie van Jesaja spreekt van de Heer Jezus Christus.

Enkele exemplaren beschikbaar.

Schrijver: R. Been sr.
Aantal pagina’s: 573
Uitgeverij: Uit het Woord der Waarheid

 

Uitgelicht: de Synopsis van J.N. Darby

De Synopsis is een diepgaand Bijbelcommentaar geschreven door de bekende Bijbelleraar John Nelson Darby (1800-1882). In acht delen worden alle 66 Bijbelboeken behandeld. Gebruik Darby’s Synopsis om de Bijbel grondig te bestuderen en de betekenis en vertalingen van de Schrift te begrijpen. In de John Darby-synopsis van de Bijbel wordt niet gepoogd een commentaar te geven op elk vers, maar eerder op elk hoofdstuk als geheel, en een commentaar op het onderwerp dat daarin is vervat.

Enkele complete Synopsis series zijn beschikbaar.

Synopsis van de Bijbel I Darby J.N. Genesis – Deuteronomium
Synopsis van de Bijbel II Darby J.N. Jozua – Esther
Synopsis van de Bijbel III Darby J.N. Job – Hooglied
Synopsis van de Bijbel IV Darby J.N. Jesaja – Maleachi
Synopsis van de Bijbel V Darby J.N. Mattheus – Lukas
Synopsis van de Bijbel VI Darby J.N. Johannes – Romeinen
Synopsis van de Bijbel VII Darby J.N. 1 Korinthe – 2 Thessalonika
Synopsis van de Bijbel VIII Darby J.N. 1 Timotheus – Openbaring