Diverse boekenreeksen (gratis af te halen)

De volgende boekenreeksen worden aangeboden:

  • Uit het Woord der Waarheid (diverse oude ingebonden jaargangen)
  • Collected Writings – J.N. Darby
  • Synopsis (Eng.) – J.N. Darby

Gratis af te halen in Zwolle. Voor meer informatie stuur een berichtje.

Foto is van een andere reeks boeken

 

Uitgelicht: Inleiding tot de Bijbel, J.N. Darby

J.N. Darby geeft in dit boek een beknopt overzicht van de oud- en nieuwtestamentische boeken. Ook geeft hij een schets van de inhoud van beide testamenten. Een heel nuttig hulpmiddel bij het onderzoeken van het Woord van God.

Schrijver: J.N. Darby
Aantal pagina’s: 145
Uitgeverij: Uit het Woord der Waarheid

Enkele stuks beschikbaar.

Uitgelicht: de Synopsis van J.N. Darby

De Synopsis is een diepgaand Bijbelcommentaar geschreven door de bekende Bijbelleraar John Nelson Darby (1800-1882). In acht delen worden alle 66 Bijbelboeken behandeld. Gebruik Darby’s Synopsis om de Bijbel grondig te bestuderen en de betekenis en vertalingen van de Schrift te begrijpen. In de John Darby-synopsis van de Bijbel wordt niet gepoogd een commentaar te geven op elk vers, maar eerder op elk hoofdstuk als geheel, en een commentaar op het onderwerp dat daarin is vervat.

Enkele complete Synopsis series zijn beschikbaar.

Synopsis van de Bijbel I Darby J.N. Genesis – Deuteronomium
Synopsis van de Bijbel II Darby J.N. Jozua – Esther
Synopsis van de Bijbel III Darby J.N. Job – Hooglied
Synopsis van de Bijbel IV Darby J.N. Jesaja – Maleachi
Synopsis van de Bijbel V Darby J.N. Mattheus – Lukas
Synopsis van de Bijbel VI Darby J.N. Johannes – Romeinen
Synopsis van de Bijbel VII Darby J.N. 1 Korinthe – 2 Thessalonika
Synopsis van de Bijbel VIII Darby J.N. 1 Timotheus – Openbaring