Uitgelicht: Toewijding aan Christus, C.G. Willis

De schrijver van deze beschouwing over de Filippenzenbrief, br. G.C. Willis, heeft jaren lang als zendeling in China gewerkt. De titel van het in de Engelse taal verschenen boek is ,,Sacrifices of Joy”, dat wil zeggen ,,Offers van vreugde” en is ontleend aan een uitdrukking in Psalm 27:6. Een mooi studiewerk voor hen die dieper willen graven in de schatten van het Woord van God.

Het hoofdthema van de Filippenzenbrief is oprecht christendom, de praktische levenswandel van de normale gelovige hier op aarde.

Enkele exemplaren beschikbaar.

Schrijver: G.C. Willis
Aantal pagina’s: 279
Uitgeverij: Medema