Diverse Bijbelcommentaren harde kaft

Fotografische herdrukken van oude boeken, opnieuw uitgegeven door Uit het Woord der Waarheid, prachtige overdenkingen.

  • Overdenkingen over Jozua en Richteren – H.C. Voorhoeve / H. Rossier*
  • Gods bemoeiingen met Israël en de volken (Hosea – Maleachi) – H. Rossier
  • Overdenkingen over het Hooglied – A. Miller
  • Verzoening – Lezingen over de Grote Verzoendag (Lev. 16) – W. Kelly
  • Overdenkingen over de profetieën van Daniël en Hosea – R. Brockhaus / J. Tiesema*

*eeerder verschenen als De Strijd van het geloof (Jozua) en Opwekkingen (Richteren)
**eerder verschenen als Door het vuur (Daniel) en De profetie van Hosea

Uitgelicht: Overdenking over Jozua, J. de Blaauw

Het ontstaan van deze overdenking over Jozua is het resultaat van een serie notities die de schrijver in de loop van de jaren tijdens Bijbelbesprekingen, kleine conferenties, zondagmiddagdiensten en gesprekken, met Gods hulp en leiding zelf gemaakt heeft en uitgewerkt zijn.

Schrijver: J. de Blaauw
Aantal pagina’s: 207
Uitgever: Stichting In Grazige Weiden