Deze site

”Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God” (Kol. 3:16).

Bijbelcommentaren is een initiatief wat ontstaan is uit liefde voor boeken uit de broederbeweging (Vergadering van Gelovigen). De initiatiefnemer van deze site heeft persoonlijk mogen ervaren hoe deze boeken eraan bijgedragen hebben de Bijbel beter te begrijpen, deze lief te hebben en er dagelijks uit te lezen én te leven.

We leven in een tijd waarin de Bijbel, Gods Woord, steeds minder wordt gelezen en bestudeerd. In evangelische boekwinkels kun je vaak uitsluitend nog maar onderwerp gerelateerde boeken kopen. Bijbelgetrouwe commentaren op Bijbelboeken (beschouwingen) of vers voor vers uitleggingen zijn bijna niet meer te koop.

In het begin en midden van de 20e eeuw zijn er veel Bijbelcommentaren  en andere Bijbelgetrouwe boeken geschreven door broeders uit de broederbeweging, een beweging voortgekomen uit het Réveil in de 19e eeuw. Bekende schrijvers zijn o.a. C.H. Mackintosh, J.N. Darby, W. Kelly, R. Been, D. Rot, Hugo la Rivière, H. Rossier, A. Saphir, J.G. Bellet, H.C. Voorhoeve, J.N. Voorhoeve, J. G. Fijnvandraat, A.C. Gaebelein, G.C. Willis, J. Tiesema, G.P. Bronkhorst, M. Tapernoux, H.L. Heijkoop, R. Brockhaus, J. de Blaauw, H.A. Ironside, H. Wilts, J.G. van Moosel, J.Ph.Buddingh, W. Nee, G. de Koning, M.J. Arentsen,
W.J. Ouweneel, H. Medema, G.H. Kramer, H. Bouter e.a. Bekenden uitgevers van deze boeken zijn Voorhoeve, Medema en Uit het Woord der Waarheid. Veel oudere broeders en zusters uit de Vergadering hebben deze boeken waarschijnlijk nog wel in de kast staan. Weinig jongeren daarentegen zullen deze schrijvers nog kennen, laat staan hun boeken hebben gelezen.

Als initiatiefnemer van Bijbelcommentaren heb ik de wens dat er weer een verlangen ontstaat naar diepgang in het bestuderen van de Bijbel waarbij het Woord der waarheid recht wordt gesneden (2 Tim. 2:15b) en toegepast wordt op levens. Goede boeken kunnen daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Mocht u nog boeken hebben in het genoemde genre en wilt u deze beschikbaar stellen of opruimen, dan kom ik graag met u in contact. Leeftijd van de boeken maakt niet uit. Op deze manier blijven de boeken behouden en kunnen ze opnieuw gelezen worden door gelovigen die Gods Woord serieus willen bestuderen. Ziet u een interessant boek op de site en is deze beschikbaar dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier.

Goede boeken zijn waardevol en een goed hulpmiddel om de Bijbel beter te begrijpen maar het belangrijkste is dat we dagelijks de Bijbel zelf lezen onder leiding van Gods Geest. Net zoals onze lichamen voedsel nodig hebben om te groeien en sterk te blijven zo moeten we Gods Woord lezen om geestelijk te groeien en onze ziel gezond te houden. Laten we dat vooral niet vergeten.

”Alle Schrift is van God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk ten volle toegerust” (2 Tim. 3:16,17).

Dat dit ons verlangen mag zijn ! Gods zegen, JHDV